Värmen på solariebädden kommer huvudsakligen från det UV-ljus, som tränger in i huden och sedan omvandlas till värme. Det infraröda ljuset kan nämligen inte tränga igenom solbädden. I den övre delen av solariet är det både det infraröda ljuset och UV-A ljuset som ger värme – om det saknas täckande skydd. (Även modern teknologi med kalljusreflektorer kan användas.)