Du måste försäkra dig om att preparatet inte innehåller några substanser som gör att du blir extra känslig för ljus (som t ex psoralenhaltiga medel). Sådana preparat kan nämligen förstärka UV-A ljuset på ett okontrollerat sätt. Läs alltid bruksanvisningen noggrant och fråga läkare!