Under 2009 publicerade institutionen en skrift med titeln ”Artificial UV Radiation
and Skin Cancer”. Häri påstods bland annat att solariesolande före 35 års ålder ökar risken för hudcancer (melanom) med 75 procent senare i livet.
Dessutom lyckades IARC genom effektivt lobbyarbete föra upp sol och solarier på WHO:s lista över cancerframkallande ämnen. En internationell forskargrupp avfärdade kort därpå påståendet
som felaktigt och direkt vilseledande. I sitt svar hänförde gruppen till en EU-finansierad studie som inte fann något som helst samband mellan solariesolande
och hudcancer. Även hälsomyndigheten i Holland har uttryckligen ifrågasatt IARCs slutsats.

Forskaren Adele Green, som bedriver sin forskning hos Queensland Institute
for medical research, har varit chef för den grupp forskare som har gjort
IARC-rapporten. Det är den rapport som gjort att WHO klassar solariesol
som cancerframkallande (tillsammans med rött vin, asbest, inlagd sill och vanlig
sol). Denna rapport har varit väldigt uppmärksammad i media, och när
Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar införandet av en 18-årsgräns
för solarier i Sverige, är det den rapporten man hänvisar till.
Adele Greene är formellt en av de forskare som IARC lyfter fram som
fristående medlem. Men tittar man på Greens egen hemsida kan man läsa
om samarbetet med LÒreal. Att Adele Greens forskning är sponsrad av LÒreal
skriver hon både på hennes egen hemsida och i fotnoter på flera av hennes
egna cancerrapporter. IARC-rapporten är därmed inte framtagen av oberoende
forskare.

 

IARC sponsras av solkrämstillverkare som Estee Lauder och Loreal. Genom att producera larmrapporter om cancerriskerna vid solning, ökar tillverkarna sin försäljning av solskyddskrämer.