Genom att sola i moderna solarier, som har hög andel UV-A ljus och liten andel UV-B ljus, kan du undvika att bränna dig. Men precis som i solen gäller det att inte överdriva. Du kan inte påskynda solbrännan genom att sola intensivare. Om du gör det riskerar du att bli bränd. Att bli vackert solbrun tar sin tid. Du ska alltid läsa och följa den bruksanvisning som följer med solariet när du köper det. Om du solar i ett professionellt solarium kan du rådfråga personalen.