Om du använder mediciner när du solar kan du få hudbesvär. Ta alltid för vana att läsa de informationsblad som du får på apoteket. Du kan också få besvär av parfymer och deodoranter. Likaså om du bär smycken och svettas. Tvätta alltid bort parfym och deodorant innan du solar och ta av dig alla smycken. Ibland kan besvären bero någon hudsjukdom och om du är orolig ska du kontakta läkare. Även solskyddsmedel, som du använder i solen, kan ge hudirritationer s k fototoxisk effekt. Det kan hjälpa att byta till ett annat solskyddsmedel. Det bästa är att ta för vana att alltid börja sola försiktigt.