På solariet ska det finnas en skylt som anger vilka rör som ska/får användas.
Detta går att kontrollera på SSI:s lista där även godkända ersättningsrör finns med.