För några år sedan prövade professor Ulrik Ringborg och sju andra ledande hudläkare det vetenskapliga sambandet
mellan solariesolande och malignt melanom, det vill säga den farliga typen av hudcancer. Man genomförde en omfattande studie med personer i åldersgruppen 18– 49 år. Urvalet bestod av individer från sex olika europeiska länder och gemensamt för samtliga var att man ofta solade solarium. Trots att nivån på solandet var högre hos testgruppen än i någon annan jämförbar och tidigare studie så kunde inte något samband påvisas mellan melanom och solande i solarium.