Den ultravioletta strålningen i solariet är i stort sett likadan som solens. Men solariets UV-B ljus är ”snällare” mot huden, eftersom andelen UV-B är lägre än i solen. Dessutom vet du att solariet ger samma ljus (samma andel UV-A och UV-B) varje gång du solar. Det vet du inte i solen, eftersom solens intensitet förändras hela tiden.
En annan fördel med solariet är att du kan sola när du vill – även när det regnar.