När din hud får ultraviolett ljus från solen eller solariet blir den brun och det övre hudlagret blir lite tjockare. Det är egentligen två saker som händer samtidigt. Det bildas nytt pigment som gör att pigmentkornen mörknar – du blir brun. Och överhudens hornskikt blir tjockare. Pigmenteringen och förtjockningen av huden är naturens sätt att skydda de underliggande vävnaderna. Moderna solarier har starkare UV-A ljus och svagare UV-B ljus än solen. När du solar i solarium kan du ofta se att huden blir gråbrun nästan med en gång. Det är UV-A ljuset som ger den här direktpigmenteringen, som inte håller särskilt länge. Den försvinner i regel efter ett par timmar.
Den pigmentering eller solbränna som håller länge får du genom att låga doser UV-B ljus (eller högre doser UV-A ljus) stimulerar de celler (melanocyter) som bildar nya pigmentkorn (melanin). Pigmentkornen, som ligger längre ner i hudlagret, är från början ljusa. När pigmentkornen långsamt förflyttar sig upp till ytterhuden mörknar dom och får en rödbrun färg. Det tar 3-5 dagar för pigmentkornen att stiga uppåt.

 
Det är UV-A ljuset och syret i blodet som gör att pigmentkornen mörknar. På vägen upp mot ytterhuden plattas pigmentcellerna ut och får en skyddande funktion.
Samtidigt gör UV-B ljuset så att överhudens hornskikt blir något tjockare – du får ett hudeget skydd mot UV-ljus.
Så här är din hud uppbyggd!

 
UV-B ljuset gör så att hornskiktet blir något tjockare – för att det ska skydda underliggande vävnader.
I det här cellskiktet bildas ständigt nya celler som under ca fyra veckor ”vandrar upp” mot ytterhuden där de plattas till och förhornas.
Därefter stöts dom bort.

 
I de här cellerna (melanocyterna) bildas små pigmentkorn (melanin), som först är vita. När pigmentkornen rör sig mot de övre hudlagren gör
UV-A ljuset så att de blir bruna. Pigmentkornen skyddar de underliggande vävnaderna mot UV-ljuset.
Om de här två skyddsmekanismerna utvecklas optimalt kan du få en solskyddsfaktor på upp till 30! (Under sommartid, här i Norden, räcker det med faktor 15-20). I solarium kan du få en skyddsfaktor på upp till 5 (beroende på hur stor andel UV-B, som finns i ljuset).