Det som vi i dagligt tal kallar vinterdepression (SAD = Seasonal Affected Disorder) kan du inte häva genom att sola i solarium. Det krävs högre ljusintensitet, som verkar genom ögat till hypofysen. Behandling mot vinterdepression ska alltid ges av läkare. I den typ av apparatur som då används är UV-ljuset helt bortfiltrerat. Läkare kan också ordinera behandling med speciell apparatur i hemmet. Det har emellertid visat sig att solbad i solarium har en allmänt positiv hälsoeffekt. Undersökningar bekräftar att UV-ljus (med en liten andel UV-B) kan påverka välbefinnandet påtagligt – förutsatt att du är frisk. Men man kan bara spekulera om vilka mekanismer det är som gör att vi mår bättre.