UV-ljus, som vi får från solen och från solarier är helt livsavgörande för oss människor.

…D-vitamin

• Över 50 000 studier visar att D-vitamin är viktigt för hälsan.

• D-vitamin minskar risken för en rad kända sjukdomar somflera cancerformer, MS, diabetes, benskörhet m fl.

• Att sol och D-vitamin är helt avgörande för en frisk benmassahar varit känt i över 100 år.

• Vart fjärde barn under 8 århar D-vitaminbrist.

 

…Sol och D-vitamin

• Svenskarna tillhör de 2 procent av världens befolkning som får minst solljus och därmed löper större risk att drabbas av D-vitaminbrist.

• 80% av vårt D-vitamin kommer från solen, men det är bara under maj-aug som solen står tillräckligt högt för att kroppen ska kunna bilda D-vitamin.

• För att ersätta D-vitaminbehovet med kost måste du äta mängder av fet fisk – varje dag!

• Solarier är en bra källa till D-vitamin.

 

…Sol och solarium

• Sol och solarier ger samma UV-ljus som förbättrar vårt immunförsvar.

• Två semesterveckor i Thailand motsvarar 250 solariesolningar à 20 minuter.

• ”Sol i måttliga doser är varken farligt eller cancerframkallande, tvärtom.” Professor Johan Moan, ledande forskare inom solning, cancer och D-vitamin.