Enligt internationella experter kan du – förutom att vistas normalt utomhus och åka på semester en gång till ett sydligare land – sola i solarium 4 till 5 omgångar per år med 10-12 solarietillfällen per omgång. Strålskyddskommittén formulerar sina rekommendationer något försiktigare. De rekommenderar att du begränsar ditt solbadande i sol
och solarium till 20 solbad per år. Om du inte har lätt att få
solsveda, dvs redan är brun, kan du sola oftare.