Du kan få hudrodnad utan att ha fått för mycket UV-B ljus. Hudrodnad kan framkallas av UV-A ljus och och infrarött ljus. Det kallas för värmeerytem eller värmerodnad. Värmerodnaden syns direkt när du har solat och försvinner sedan ganska snabbt. Den är ofta helt harmlös. När du blir brun eller får hudrodnad av UV-B ljus är förloppet
annorlunda. Då rodnar huden först efter ca 2 timmar och når sin höjdpunkt efter ca 24 timmar. Sedan avtar rodnaden långsamt – ibland kan det ta några dagar.