Nej! Huden på olika delar av kroppen är olika känslig mot sol. (Ofta beror det på vilken vinkel solen har. Ju högre solen står desto starkare är den.) Hudens reaktion på solen ändrar sig också med stigande ålder. När du blir äldre blir huden känsligare.